TIPS & TRICKS

LATEST VDO

13 Jun 2016

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบคันเร่ง, และ การปรับตั้งระยะฟรีของสายคันเร่ง

วิดิโอ แสดงขั้นตอนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบคันเร่ง และ การปรับตั้งระยะฟรีของสายคันเร่ง